• Mr amin

    hi sir

    đăng bởi  Mr amin trong  Bờ biền Ngà diễn đàn 

    yes sir i want job in european union can you help me ?? i am now living DOHA,QATAR ,pls help me i want come there in europ,i have all kind of driving licence from U,A,E(dubai) and QATARY,pls mail me [...]

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác