• Chile

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Chi Lê diễn đàn 

    Hi Lucy,

    Well, actually I remember reading about Chilian situation in sources like The Economist or IMF, so I thought that these are reliable and unbiased...

    Tania

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác