• Lucy T.

    đăng bởi  trong  Chi Lê diễn đàn 

    well u have to be careful with the chilean media,they re always 99% controlled by the goverment so dont believe all they say.

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác