Back to Honduras forum

What is the price of 1 Coca Cola Can 33cl in a supermarket in Honduras ?

Được đăng trong Honduras diễn đàn

What is the price of 1 Coca Cola Can 33cl in a supermarket in Honduras ?
Trying to understand the cost of living there.
Thanks !

Đăng một bài trả lời