• Languages

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    Hi Elian,

    we understand your concern, but the only option would be not to display any flags at all with the languages.

    Regards,

    Dan

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác