• fixed uploading problem.

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    I figured it out. I needed to change my file from a jpg to gif. Once i did that...it worked! :) who knew! Now I'm no longer a cat. :)

    Thanks!

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác