Back to Việt Nam forum

Đường Đến Đạo - Cửa Hàng Tâm Linh Thiền Định

Được đăng trong Việt Nam diễn đàn

Website Đường Đến Đạo ra đời với mong muốn mang lại cho moi người những sản phẩm, những câu chuyện chuyên sâu về thế giới thiền định, tâm linh – phong thủy. Thương hiệu có tên là Đường Đến Đạo là vì đại đa số chúng tôi nhờ vào thiền định đã tìm ra được Đạo Hạnh, tìm ra được những chân lý cuộc đời, chân lý sống của bản thân. Vì thế chúng tôi đã quyết định lấy thương hiệu “Đường Đến Đạo” với mong muốn giúp mọi người hiểu thêm về thế giới thiền đinh, khai sáng tỉnh thức bản thân để có thể tìm ra được Đạo Hạnh của bản thân.

Đăng một bài trả lời