ADK Building PTY LTD

Thông tin về quản trị viên

ADK Building PTY LTD
 ADK Building PTY LTD
Thông tin về quản trị viên:
Expertise in building stud walls, wall cladding, partition walls & repairing plaster walls in Melbourne.
Đang sống tại:
Melbourne (Australia)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
India, Melbourne

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Suspended Ceilings Ceiling, Renovations Partition Walls Shopfitting Timber Decking Cubby House Cubbies Patios Custom Kids Room
0430890707
50 Olinda-Monbulk Rd
Olinda
Ốt-xtrây-lia
3788

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
ADK Building
Trang web:
http://www.adk-renovations.com.au
Nghề nghiệp:
Suspended Ceilings
Lĩnh vực làm việc:
Suspended Ceilings,Renovations
Vị trí:
OWNER
Sự nghiệp trước đây:
Expertise in building stud walls, wall cladding, partition walls & repairing plaster walls in Melbourne.
0430890707
50 Olinda-Monbulk Rd
Olinda
Ốt-xtrây-lia
3788

Tường bảo vệ