ANZIL ISHACK

Thông tin về quản trị viên

ANZIL ISHACK
 ANZIL ISHACK
Đang sống tại:
Al Ain (United Arab Emirates)
Ngôn ngữ:
English, Hindi, Malayalam, Tamil
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
36 các năm
Các cộng đồng:
Saudi Arabia, Al Ain

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
MP ALAIN
Nghề nghiệp:
SECERETARY
Lĩnh vực làm việc:
ID
Vị trí:
ADMINISTRATION
Sự nghiệp trước đây:
SALES MANAGER
00971503791540
00971564307075
Al Towwayya
ALAIN
Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất
000