Abhi Patel

Thông tin về quản trị viên

Abhi Patel
 Abhi Patel
Đang sống tại:
Vadodara (India)
Ngôn ngữ:
English, Gujarati, Hindi
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Australia, Colombia, India, Indonesia, United Arab Emirates, United Kingdom, United States

Cá nhân

Những sở thích:
Digital Marketing, IT Services, IT Consulting, Customer Services, Enterprise Solution
Vadodara
Ấn Độ

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Skenix Infotech
Trang web:
https://www.skenix.com/
Blog của công ty:
https://www.skenix.com/blogs/
Nghề nghiệp:
Web and Mobile Application Development Company in India
Lĩnh vực làm việc:
Information Technology
Vị trí:
Digital Marketing
Sự nghiệp trước đây:
IT Services, IT Consulting, Customer Services, Enterprise Solution, UI UX Design, Website Design, Website Development, Website Building, Mean Stack Development, Web & Mobile App development, eCommerce development, Digital Marketing.
+91-8160248529
+91-8160248529
108 - First Floor, Vraj Complex, Parivar Chowkdi, Waghodia Rd, Kendranagar, Vadodara, Gujarat 390025
Vadodara
Ấn Độ
390025