Adriana Blumberg

Thông tin về quản trị viên

Adriana Blumberg
 Adriana Blumberg
Đang sống tại:
Ile de France (France)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Ile de France

Cá nhân

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Sarlu TESOL International
Trang web:
http://www.becomeenglishteachersparis.com
Nghề nghiệp:
MA in TESOL/Teacher Trainer
Lĩnh vực làm việc:
TEFL/TESOL Training Industry
Vị trí:
Academic Director
+33 1 84 883 141
+1 862-371-3152
275 rue Saint Jacques
Paris
Pháp
75005

Tường bảo vệ

  • Adriana Blumberg
     Adriana Blumberg

    If you speak English perfectly, we can help you become an English teacher and find employment in Paris/France.