Akhtar Mahmood

Thông tin về quản trị viên

Akhtar Mahmood
 Akhtar Mahmood
Đang sống tại:
Italy
Ngôn ngữ:
English, Hindi, Italian
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Canada, Denmark, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, Marches, Breda

Cá nhân

Những sở thích:
Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Cooking, Dining out, Gardening, Movies/Videos, Politics, Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities, Cricket, Football, Hockey