Aksana Kharoshka

Thông tin về quản trị viên

Aksana Kharoshka
 Aksana Kharoshka
Thông tin về quản trị viên:
Hello I'm Aksana. Im from Belarus and looking for job in Qatar. I have finished 3 musical institutions (school, college and university), I'm well saxophone and piano player. I have been working in music school as teacher for 3 years, then i was working as world freelancer performer. I was working in Dubai and India. I'm ready to change my field of work for seller or administrative,maid or nanny in Qatar. I just want to get a job there. I'm fast learner, responsible, smart, good-looking, ready to work hard with dedication.
Đang sống tại:
Belarus
Ngôn ngữ:
English, Russian
Tìm kiếm:
Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
33 các năm
Các cộng đồng:
Belarus, Qatar

Cá nhân

Những sở thích:
flowers, nail art, cats.
Bài hát ưa thích:
rock, punk, jazz,funk, arabic
Những bộ phim ưa thích:
comedy, drama, thriller
Những cuốn sách ưa thích:
aducational
Những điều tôi thích:
play piano
Những điều tôi ghét:
stupiditity
Tình trạng quan hệ:
Committed

Chuyên nghiệp

375 1642 2-16-85
Gastello,20
Kobryn
Bê-la-rút
225306