Albert Smeers

Thông tin về quản trị viên

Albert Smeers
 Albert Smeers
Đang sống tại:
Liège (Belgium)
Ngôn ngữ:
French
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
France, Liège, Montpellier, Occitanie

Cá nhân

Những sở thích:
Volunteer/Community Activities, Jogging
Tình trạng quan hệ:
Single

Chuyên nghiệp

Nghề nghiệp:
Pompier, ambulancier
Lĩnh vực làm việc:
secours