Alena Herasimchyk

Thông tin về quản trị viên

Alena Herasimchyk
 Alena Herasimchyk
Đang sống tại:
Belarus
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
54 các năm
Các cộng đồng:
Belarus, Oman

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Minsk Regional Clinical Hospital №9
Nghề nghiệp:
Anesthesiology Doctor,Intensive Care Doctor
Lĩnh vực làm việc:
Medicine/Hospital
Vị trí:
ICU doctor
Sự nghiệp trước đây:
Anesthesiology Doctor,Intensive Care Doctor
+375296453448
Naberegnaya str 54B-2/61
Minsk
Bê-la-rút
223056

Tường bảo vệ