Alexandre B

Thông tin về quản trị viên

Alexandre B
 Alexandre B
Đang sống tại:
Moldova
Ngôn ngữ:
English, French, Italian
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
53 các năm
Các cộng đồng:
Albania, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Croatia, Czech Republic, Estonia, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, India, Italy, Japan, Latvia, Moldova, Poland, Portugal, Romania, Russia, Senegal, Serbia, Slovakia, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, Sudan, Switzerland, Thailand, Tunisia, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Geneva, Ukraine

Cá nhân

Những sở thích:
Art, Camping, Hiking, Outdoor life, Coffee, tea and conversation, Movies/Videos, Religion/Spiritual, Wine tasting, Skiing, Walking/Hiking
Geneva
Thụy Sĩ
1205

Chuyên nghiệp

Nghề nghiệp:
Insurance broker

Tường bảo vệ