Alexis Johnson

Thông tin về quản trị viên

Alexis  Johnson
 Alexis Johnson
Thông tin về quản trị viên:
, I am loving, honest and very caring , I believe in fairness and treating people with respect ,
Đang sống tại:
Syria
Ngôn ngữ:
English, Arabic, French
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Israel, Syria

Cá nhân

Những sở thích:
Baseball, Basketball, Pool/Snooker