Anastasiya Basterico

Thông tin về quản trị viên

Anastasiya  Basterico
 Anastasiya Basterico
Thông tin về quản trị viên:
My own background and profession is a literary scholar (literatuurwetenschapper in Dutch). Since 2014 I have been organising Dutch language courses for newcomers in four different languages.
Đang sống tại:
Utrecht (Netherlands)
Ngôn ngữ:
Dutch, English, Italian, Russian, Spanish
Tìm kiếm:
Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Netherlands, Utrecht

Cá nhân

Trang web:
Những điều tôi thích:
Literature (children’s literature); foreign languages; teaching; science (influence of literature on children/adults and their way of thinking).

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Learn Dutch : Piramida Luz.
Trang web:
http://piramida-luz.com
Vị trí:
Dutch teacher