András Kárpáti

Thông tin về quản trị viên

András Kárpáti
 András Kárpáti
Thông tin về quản trị viên:
I am a friendly, easy-going guy looking for people to hang out with after work. Feel free to contact me!
Đang sống tại:
Düsseldorf (Germany)
Ngôn ngữ:
English, German, Hungarian
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
29 các năm
Các cộng đồng:
Hungary, Düsseldorf

Cá nhân

Những sở thích:
Animals/Pets, Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Cooking, Dining out, Movies/Videos, Playing cards, Politics, Volunteer/Community Activities, Pool/Snooker, Football, Hockey

Chuyên nghiệp

Vị trí:
Senior Data Scientist