Andrii Shevchuk

Thông tin về quản trị viên

Andrii Shevchuk
 Andrii Shevchuk
Thông tin về quản trị viên:
I am Andrii Shevchuk, Head of Operations at BOXXPORT. I look after implementing efficient processes and standards for the company. BOXXPORT is an open market place offering people from all across the globe to sell and buy containers online.
Đang sống tại:
Hamburg (Germany)
Ngôn ngữ:
English, German
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Hamburg

Cá nhân

04031171250
BOXXPORT Gmbh, Katharinenstraße 4, 20457 Hamburg, Germany
Katharinenstraße 4
Đức
20457

My ads