Aneta Krivokapic

Thông tin về quản trị viên

Aneta Krivokapic
 Aneta Krivokapic
Đang sống tại:
Eindhoven (Netherlands)
Ngôn ngữ:
English, Italian, Dutch, Croatian, Serbian
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
41 các năm
Các cộng đồng:
Montenegro, Serbia, Eindhoven

Cá nhân

Những sở thích:
Animals/Pets, Coffee, tea and conversation, Movies/Videos, Music