Anete F

Thông tin về quản trị viên

Anete F
 Anete F
Thông tin về quản trị viên:
skype - anettiitte
Đang sống tại:
Latvia
Ngôn ngữ:
English, Norwegian
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Latvia, Norway, Portugal, Coimbra

Cá nhân

Những sở thích:
Music, Nightclubs/Dancing, Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities, Aerobics, Biking, Pool/Snooker, Dancing, Horseback Riding, Jogging, Scuba Diving, Skiing, Surfing, Windsurfing, languages: now Im eager to learn gooooood portuguese
Bài hát ưa thích:
It varies from hard scandinavian rock to protuguese fado music!
Tình trạng quan hệ:
Single