Anne Sredzki

Thông tin về quản trị viên

Anne Sredzki
 Anne Sredzki
Thông tin về quản trị viên:
My friends say I'm very nice, don't know if this is a compliment
Đang sống tại:
Frankfurt (Germany)
Ngôn ngữ:
English, German, Polish
Các cộng đồng:
Nigeria, Pakistan, Senegal, United Arab Emirates, Hesse, Frankfurt, Dubai

Cá nhân

Những sở thích:
Aerobics, Tennis/Racquet Sports
Những điều tôi thích:
Sunny days in Germany!
Những điều tôi ghét:
... the remaining 354 days.

Tường bảo vệ

  • Anne Sredzki
     Anne Sredzki

    Hi there! Leave me a note when you pass by...