Aqsa Nupur

Thông tin về quản trị viên

Aqsa Nupur
 Aqsa Nupur
Thông tin về quản trị viên:
We are one of the highly-rated online clothes shopping UAE stores. We manufacture and market a comprehensive clothing range for the women of today.
Đang sống tại:
Dubai (United Arab Emirates)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
30 các năm
Các cộng đồng:
Dubai

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Nightclubs/Dancing, Shopping, Jogging, Skiing, Swimming, Yoga

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Raw Orange
Trang web:
https://www.raworange.com/
Lĩnh vực làm việc:
Online Store
Vị trí:
Director
00971-4564-7071
0097-155-994-1769
603, Al Warsan Tower, Barsha Heights, Tecom
Dubai
Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất
122905