Arinze Angelo

Thông tin về quản trị viên

Arinze Angelo
 Arinze Angelo
Thông tin về quản trị viên:
C.e.o business mogul, friendly and very Down to the earth.
Đang sống tại:
Dubai (United Arab Emirates)
Ngôn ngữ:
English, Portuguese, Afrikaans
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Belgium, Qatar, Seychelles, Basel, Dubai

Cá nhân

Những sở thích:
Camping, Hiking, Outdoor life, Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Music, Nightclubs/Dancing, Photography, Politics, Religion/Spiritual, Travel/Sightseeing, Wine tasting, Basketball, Football
Bài hát ưa thích:
kissing on my tattoo

Tường bảo vệ