Ayesha siraji

Thông tin về quản trị viên

Ayesha siraji
 Ayesha siraji
Thông tin về quản trị viên:
: I am digital marketer and founder of a company that helps freelancers and enterpreneurs creat and manage their social media accounts,connect with customers https://www.facebook.com./ayeshasirji.asha
Đang sống tại:
Bangladesh
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Bangladesh

Cá nhân

01792777978
01792777978
Rajshahi, Bangladesh
rajshahi
Băng-la-đét
15689