Ayman AlSafwany

Thông tin về quản trị viên

Ayman AlSafwany
 Ayman AlSafwany
Đang sống tại:
Qatar
Ngôn ngữ:
Arabic, English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
56 các năm
Các cộng đồng:
China, Qatar

Chuyên nghiệp

Vị trí:
General Manager
Sự nghiệp trước đây:
I manage a Qatari company and we are welcoming any individual or foriegn company who are looking for a sponsor just for investing and business in Qatar.
+974 55859717
Doha
Qatar

Tường bảo vệ

  •  OMILABU ISAAC ADRE

    contact me on this add: [...] for business issues.
    Thanks
    ISaac