Aysun Hoche

Thông tin về quản trị viên

Aysun Hoche
 Aysun Hoche
Thông tin về quản trị viên:
Peace, Love and Understanding....
Đang sống tại:
Antalya (Turkey)
Ngôn ngữ:
German, English, Spanish, Turkish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Germany, Turkey, Antalya

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Camping, Hiking, Outdoor life, Coffee, tea and conversation, Cooking, Gardening, Music, Photography, Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities, Swimming
Tình trạng quan hệ:
Married

Chuyên nghiệp

Nghề nghiệp:
Executive
Lĩnh vực làm việc:
Marine Industry