B b

Thông tin về quản trị viên

B b
 B b
Đang sống tại:
Canada
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Canada, Netherlands, Switzerland, Utrecht, Lausanne

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
EPFL
Nghề nghiệp:
Engineering and Computer Science
Vị trí:
Research Scientist