BHO Interiors

Thông tin về quản trị viên

BHO Interiors
 BHO Interiors
Thông tin về quản trị viên:
Bryan Ho, the founder of BHO Interiors, together with his local and international teams, is passionate about working closely with clients to design and project manage interior spaces that reflect the client’s ideas and values.
Đang sống tại:
Western Australia (Australia)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
38 các năm
Các cộng đồng:
Australia, Western Australia

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
(Interior Designers) (Office Fitout) (Interior Design)
1800431251
Queens Riverside Q3, Suite 306/8 Adelaide Terrace
East Perth
Ốt-xtrây-lia
6004

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
BHO Interiors
Trang web:
https://bhointeriors.com/
Lĩnh vực làm việc:
Interior Designers Perth, Interior Design Perth, Office Fitout Perth
Vị trí:
Owner
1800431251
Queens Riverside Q3, Suite 306/8 Adelaide Terrace
East Perth
Ốt-xtrây-lia
6004