Babak Rumi

Thông tin về quản trị viên

Babak Rumi
 Babak Rumi
Thông tin về quản trị viên:
Too honest to be very rich. Interested in steady development of my knowledge. Open for new challenges and very good connected in Germany.
Đang sống tại:
Düsseldorf (Germany)
Ngôn ngữ:
German, English, Norwegian, Persian
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Germany, United Arab Emirates

Cá nhân

Những sở thích:
Travel/Sightseeing, Pool/Snooker, Tennis/Racquet Sports, Stock Market
Tình trạng quan hệ:
Committed

Chuyên nghiệp

Nghề nghiệp:
Freelancer and Investor
Lĩnh vực làm việc:
Rail systems, Real estate and Finance
Vị trí:
Bachelor of Science
Sự nghiệp trước đây:
As a young boy I learned classic - bricklayer -carpenter Later on I add - licenses Railway driver And now I am on my way to be a Bachelor of Science
01735688878
Düsseldorf
Đức
40470