Banhams Electrical

Thông tin về quản trị viên

Banhams Electrical
 Banhams Electrical
Thông tin về quản trị viên:
We're Gladstones Trusted Local Dual Trade Electrician Delivers Expert Service On Time & Budget. Electricity is something you don't give much thought to until you don't have it or there's a problem which needs to be inspected, replaced or repaired.
Đang sống tại:
Queensland (Australia)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Australia, Queensland

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Electrician Gladstone, Electricians Gladstone, Electrical Gladstone, Electrical Repair Gladstone, Electrical Repairs Gladstone
0749785896
0428541568
30 iris road.
kirkwood
Ốt-xtrây-lia
4680

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Banhams Electrical
Trang web:
https://banhamselectrical.com.au/
Nghề nghiệp:
Electrician, Electrical
Lĩnh vực làm việc:
We're Gladstones Trusted Local Dual Trade Electrician Delivers Expert Service On Time & On Budget.
Vị trí:
Owner
Sự nghiệp trước đây:
The 2019, Best in Business Nominee. 10th Anniversary.
0749785896
0428541568
30 iris road.
kirkwood
Ốt-xtrây-lia
4680