Barbara S.A.

Thông tin về quản trị viên

Barbara S.A.
 Barbara S.A.
Đang sống tại:
North Brabant (Netherlands)
Ngôn ngữ:
English, Spanish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Germany, Indonesia, Netherlands, United Kingdom, Sydney, Veracruz, North Brabant, World

Cá nhân

Trang web:
Nhật kí điện tử:
Những sở thích:
Animals/Pets, Art, Gardening, Movies/Videos, Photography, Playing cards, Shopping, Travel/Sightseeing, Volunteer/Community Activities, Basketball, Surfing, Yoga
Những bộ phim ưa thích:
many!
Những cuốn sách ưa thích:
some ...
Những điều tôi thích:
sunsets
Những điều tôi ghét:
abuse

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Be Villas Bali
Trang web:
http://www.bevillasbali.blogspot.com
Blog của công ty:
http://www.bevillasbali.blogspot.com
Nghề nghiệp:
Comunications
Lĩnh vực làm việc:
holiday rentals
Vị trí:
owner
Sự nghiệp trước đây:
Lic. Comunications
+6281353273553
wowmamazita@yahoo.ca
Indonesia

Tường bảo vệ