Barry ..

Thông tin về quản trị viên

Barry ..
 Barry ..
Đang sống tại:
Sweden
Ngôn ngữ:
Spanish, Swedish, Croatian, English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Hẹn hò, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Belgium, France, Sweden, Switzerland

Cá nhân

Những sở thích:
Art, Camping, Hiking, Outdoor life, Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Cooking, Fishing, Movies/Videos, Music, Nightclubs/Dancing, Photography, Volunteer/Community Activities, Dancing, Football, Jogging, Martial Arts
Tình trạng quan hệ:
Single

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Privat företag
Nghề nghiệp:
Elektro teknik , undersköterska , konstnär
Sự nghiệp trước đây:
Driver just nu en digital företag