Bautista Furniture

Thông tin về quản trị viên

Bautista Furniture
 Bautista Furniture
Thông tin về quản trị viên:
Upholsterer at Bautista Upholstery & Refinishing
Đang sống tại:
Philadephia (United States)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
United States, Philadephia

Cá nhân

Trang web:
Nhật kí điện tử:
Những sở thích:
Upholstery, Furniture
6104443820
223 Birch St Kennett Square, PA 19348
Philadelphia
Mỹ
19348

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Bautista Upholstery & Refinishing
Trang web:
http://bautistaupholstery.com
Blog của công ty:
https://furniturerepairupholstery.wordpress.com/
Nghề nghiệp:
Upholstery
Lĩnh vực làm việc:
Furniture Repair And Refinishing
Vị trí:
Owner
Sự nghiệp trước đây:
bautistafurniture1@gmail.com
6104443820
223 Birch St Kennett Square, PA 19348
Philadelphia
Mỹ
19348

Tường bảo vệ

  • Bautista Furniture
     Bautista Furniture

    Bautista Upholstery and Refinishing, one-stop destination for furniture upholstery and refinishing. It gives a new life to old furniture through custom furniture refinishing with wonderful couch cushion repair. It offers upholstery refinishing and more to West Chester, Kennett Square, West Grove, Chadds Ford, and beyond. Know more: https://bautistaupholstery.com/