Belinda Stronach

Thông tin về quản trị viên

Belinda Stronach
 Belinda Stronach
Thông tin về quản trị viên:
Belinda Stronach served as an executive of Magna International and a member of parliament in the Canadian House of Commons. Ms. Stronach served in a variety of roles at Magna International, a major automotive supplier....
Đang sống tại:
Alberta (Canada)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Bangladesh, Canada

Cá nhân