Bookyoga Rishikesh

Thông tin về quản trị viên

Bookyoga Rishikesh
 Bookyoga Rishikesh
Thông tin về quản trị viên:
Book Yoga Rishikesh offers 100, 200, 300 & 500 Hour sessions of Hatha, Vinyasa, and Asthanga Yoga Teacher Training Courses in Rishikesh, India, Certified by Yoga Alliance, USA. +91-9808823960 bookyogarishikesh@gmail.com
Đang sống tại:
Philadephia (United States)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
37 các năm
Các cộng đồng:
Philadephia

Cá nhân

Trang web:
Nhật kí điện tử:
Những sở thích:
Travel/Sightseeing, Yoga

Tường bảo vệ

  • Bookyoga Rishikesh
     Bookyoga Rishikesh

    Book Yoga Rishikesh offers 100, 200, 300 & 500 Hour sessions of Hatha, Vinyasa, and Asthanga Yoga Teacher Training Courses in Rishikesh, India, Certified by Yoga Alliance, USA.