Boyce Agro

Thông tin về quản trị viên

Boyce Agro
 Boyce Agro
Thông tin về quản trị viên:
Boyce Agro, a leading supplier of coco peat for your soil conditioning/composting applications Best suits your horticulture, hydroponics, home gardens and green house farming. Boyce Agro brings organic and enivormental friendly coco peat from India, Srilanka and Vietnam. Coco peat helps retain water and nutrients that helps plants to grow to its full potential. for more details contact Boyce Agro at mail@boyceagro.com
Đang sống tại:
Israel
Ngôn ngữ:
English, French
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Malaysia

Cá nhân

Israel

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Boyce Agro
Trang web:
http://www.boyceagro.com/
Blog của công ty:
http://thinkcocopeat.blogspot.in/
Nghề nghiệp:
Manufacturer and Suppliers
Lĩnh vực làm việc:
Agriculture
Sự nghiệp trước đây:
Long
Central Plaza, 34, Jalan Sultan Ismail, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Wilay
Kuala Lumpur
Malaysia
50470