Branimir Antoljak

Thông tin về quản trị viên

Branimir Antoljak
 Branimir Antoljak
Đang sống tại:
Croatia
Ngôn ngữ:
Croatian, English, Swedish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
50 các năm
Các cộng đồng:
Sweden, Göteborg

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Croatian agricultural agency
Nghề nghiệp:
MAgr in Agronomy
Lĩnh vực làm việc:
Agronomy
Vị trí:
Coordinator in department of identification and registration of domestic animals
098/95 36 836
Babićev prilaz 5
Zagreb
Croatia
10000