Bryony Ashcroft

Thông tin về quản trị viên

Bryony Ashcroft
 Bryony Ashcroft
Đang sống tại:
Madrid (Spain)
Ngôn ngữ:
English
Các cộng đồng:
Argentina, Italy, Panama, Spain, Madrid, Dubai

Cá nhân

Những sở thích:
Cooking, Scuba Diving
Những điều tôi ghét:
Spiders

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Just Landed
Trang web:
http://justlanded.com
Blog của công ty:
http://blog.justlanded.com/
Nghề nghiệp:
Editorial
Lĩnh vực làm việc:
Expatriate industry
Vị trí:
Editor
Sự nghiệp trước đây:
EFL teacher