CHABI CHRISTIAN MONSIA

Thông tin về quản trị viên

CHABI CHRISTIAN MONSIA
 CHABI CHRISTIAN MONSIA
Thông tin về quản trị viên:
Design engineer with solid works successful products having reached market. Fluent CFD simulation data designer and analyzer with Ansys workbench Collaborates well with teammates to complete technical projects on time and within budget.
Đang sống tại:
China
Ngôn ngữ:
English, Afrikaans, Chinese, French, Yoruba
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
33 các năm
Các cộng đồng:
China, Finland

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Art, Computers/Internet, Cooking, Volunteer/Community Activities, Baseball, Dancing, Football
Bài hát ưa thích:
50cent
Những bộ phim ưa thích:
Commando
Những cuốn sách ưa thích:
Social contract of J.J. ROUSEAU
Những điều tôi thích:
joking and run
Những điều tôi ghét:
Drogue ,Smoking and Thief
Tình trạng quan hệ:
Single

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Stial company
Nghề nghiệp:
Design Engineer
Lĩnh vực làm việc:
Robotics industry
Vị trí:
Designee

Tường bảo vệ