Caglar Kamberler

Thông tin về quản trị viên

Caglar Kamberler
 Caglar Kamberler
Đang sống tại:
Qatar
Ngôn ngữ:
English, Croatian, Serbian, Turkish
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
35 các năm
Các cộng đồng:
Qatar

Cá nhân

Những sở thích:
Animals/Pets, Art, Cooking, Nightclubs/Dancing, Photography, Volunteer/Community Activities, Basketball, Jogging
Tình trạng quan hệ:
Single
70150421
Qatar

Tường bảo vệ