Carla L.

Thông tin về quản trị viên

Carla L.
 Carla L.
Thông tin về quản trị viên:
Hello! I just landed in Belgium and I'm going to live here for 1 year! I'm looking forward to visiting new places and meeting new people! =)
Đang sống tại:
Flemish Brabant (Belgium)
Ngôn ngữ:
English, Portuguese
Tìm kiếm:
Bạn bè
Tuổi:
32 các năm
Các cộng đồng:
Luxembourg, Brussels, Flemish Brabant, São Paulo

Cá nhân

Những sở thích:
Coffee, tea and conversation, Movies/Videos, Music, Nightclubs/Dancing, Religion/Spiritual, Shopping, Travel/Sightseeing, Aerobics, Dancing, Jogging, Scuba Diving, Swimming, Tennis/Racquet Sports, Volleyball, Walking/Hiking
Tình trạng quan hệ:
Single