Carlos Ribeiro

Thông tin về quản trị viên

Carlos Ribeiro
 Carlos Ribeiro
Thông tin về quản trị viên:
A simple Guy, looking for simple......
Đang sống tại:
Portugal
Ngôn ngữ:
English, French
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Australia, Belgium, Brazil, Canada, Chile, Germany, Norway, Portugal, Spain, Vietnam, Braga

Cá nhân

Những sở thích:
Camping, Hiking, Outdoor life, Computers/Internet, Cooking, Movies/Videos, Music, Nightclubs/Dancing, Biking, Pool/Snooker, Dancing, Football, Swimming

Chuyên nghiệp

Trang web:
http://www.didaxis.pt
Nghề nghiệp:
Computer tech.
Sự nghiệp trước đây:
Professional Driver

Tường bảo vệ

  • Carlos Ribeiro
     Carlos Ribeiro

    Let´s all think POSITIVE only for, at least, one minute........