Carlotta Villa

Thông tin về quản trị viên

Carlotta Villa
 Carlotta Villa
Thông tin về quản trị viên:
Die elegante Villa Carlotta in Vabriga ist eine perfekte Mischung aus Modernität mit einem Hauch von rustikalen Elementen – hier warden Sie sich wie zu Hause fühlen.
Đang sống tại:
Croatia
Ngôn ngữ:
German, Croatian, English, Italian
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Croatia

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Drama-Plays/Musicals, Sailing/Boating, Travel/Sightseeing, Dancing, Yoga

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Croatia Luxury Rent
Trang web:
https://www.croatialuxuryrent.com/de/villa/villa-carlotta-istrien-kroatien
Nghề nghiệp:
Luxusreisen