Carmen Chraim

Thông tin về quản trị viên

Carmen Chraim
 Carmen Chraim
Thông tin về quản trị viên:
Ich komme aus Libanon Ich wohne seit 2010 in Berlin Ich mache Satnd Up Comedy in Englisch in Berlicn
Đang sống tại:
Berlin (Germany)
Ngôn ngữ:
German, Arabic, English, French
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Tuổi:
32 các năm
Các cộng đồng:
Berlin

Cá nhân

Những sở thích:
Psychology Freiwillinge Hilfe

Chuyên nghiệp