Carol Cox

Thông tin về quản trị viên

Carol Cox
 Carol Cox
Thông tin về quản trị viên:
My name is Crol cox from Romania base in Lome Capital city of Togo
Đang sống tại:
Togo
Ngôn ngữ:
English, French, Romanian
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Brazil, Togo

Cá nhân

Trang web:
Những sở thích:
Volunteer/Community Activities, Walking/Hiking, To meet with good reliable man
Bài hát ưa thích:
Jazz
Những bộ phim ưa thích:
Comedy
Những cuốn sách ưa thích:
Hamlet
Những điều tôi thích:
Truth and honest
Những điều tôi ghét:
Lie

Tường bảo vệ

  • Carol Cox
     Carol Cox

    Be the change that you wish to see in the world