Cesare Catania

Thông tin về quản trị viên

Cesare Catania
 Cesare Catania
Thông tin về quản trị viên:
Cesare Catania is one of the Most Influential Contemporary Artists in Italy. Check out Cesare Catania Famous Paintings and Art Collection including 3D paintings, sculptures, tapestries, sketches, and much more.
Đang sống tại:
Italy
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè
Các cộng đồng:
Italy

Cá nhân

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Cesare Catania ART
Trang web:
https://www.cesarecatania.eu/
Nghề nghiệp:
Artist
Lĩnh vực làm việc:
Art
Vị trí:
CEO
Ý-Italy