Chantel Musipa

Thông tin về quản trị viên

Chantel Musipa
 Chantel Musipa
Đang sống tại:
South Africa
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
South Africa, South Korea

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
Amazing Talker and Buzzkid
Nghề nghiệp:
Teaching
Lĩnh vực làm việc:
Education
Vị trí:
Online English Teacher
Sự nghiệp trước đây:
Transcription

Tường bảo vệ

  • Chantel Musipa
     Chantel Musipa

    I’m a TEFL certified online teacher with over a year of experience. I’ve taught over 1000 online English lessons to students in Hong Kong and China. The first lesson is for free so that you can see how I teach and if you like my teaching.