Charbel Harmouche

Thông tin về quản trị viên

Charbel  Harmouche
 Charbel Harmouche
Thông tin về quản trị viên:
JCT Group Pty Ltd is a family-owned & operated construction company that has more than 15 years of experience in the construction field. We pride ourselves upon sound business practices and high ethical standards
Đang sống tại:
New South Wales (Australia)
Ngôn ngữ:
English
Tìm kiếm:
Bạn bè, Các địa chỉ kinh doanh liên lạc
Các cộng đồng:
Australia, New South Wales

Cá nhân

0281026404
0449557757
24B Warnock St, Guildford West NSW 2161, Australia.
Guildford West
Ốt-xtrây-lia
2161

Chuyên nghiệp

Công ty/Cơ quan:
JCT GROUP PTY LIMITED
Trang web:
http://jctgroup.com.au/
Nghề nghiệp:
Builder
Lĩnh vực làm việc:
Construction
Vị trí:
Manager